policy

Vi vill att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter, därför har vi en policy som beskriver hur dina personuppgifter ska behandlas och skyddas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Denna personuppgiftspolicy gäller för den personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för ÅC Bygg AB.

Vem är personuppgiftsansvarig?

Personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas är ÅC Bygg AB, org. Nr 556079-3084.

För kontakt och frågor maila info@acbygg.se

Vilka uppgifter samlar vi in?

ÅC Bygg samlar endast in och sparar de personuppgifter som du själv har uppgett till oss och via den metadata (Cookies) vi samlar in på naturligahus.se via Google Analytics.

Uppgifter som samlas in för intresseanmälan på hemsida eller via personlig kontakt

Namn, telefonnummer, e-post & byggort

Uppgifter som samlas in vid avtal

Namn, telefonnummer, e-post, personnummer, bostadsadress, byggplatsadress, fastighetsbeteckning samt information om vilka tjänster och produkter du beställer.

Felanmälan

När du kontaktar vår support samlar vi in den information du uppger till oss för att vi ska kunna hjälpa dig med ditt ärende.

Cookies

ÅC Bygg webbplats använder cookies. En cookie är en liten textfil som sparas i din dator.

Vi använder tredjeparts-cookies kopplade till analysverktyget Google Analytics. Verktyget hjälper oss att förstå hur våra besökare använder vår webbplats, detta hjälper oss att göra acbygg.se bättre. Dessa cookies lagras upp till två år. Läs mer om Google Analytics cookies här.

Neka cookies

Din webbläsare kan ställas in så att den automatiskt nekar cookies. Du kan också radera tidigare lagrade cookies. Läs mer på din webbläsares hjälpsidor för att ta reda på hur du gör. ÅC Byggs webbplats fungerar även om du nekar cookies.

Varför samlar vi in uppgifter?

Vi samlar personuppgifter för att kunna besvara din intresseanmälan och hantera ditt ärende. Genom att lämna dina personuppgifter ger du ditt samtycke till att vi använder insamlad information för ändamålet att hantera intresseanmälningar och förberedande av avtal, administrera våra kundrelationer, leverera varor och tjänster kopplat till avtalet, samt för statistik och utvärdering.

Vem får tillgång till uppgifterna?

Dina uppgifter behandlas endast inom ÅC Bygg AB.
Vi förmedlar/säljer/byter aldrig dina uppgifter till tredje part för marknadsföring utanför företaget. Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används enbart för att uppfylla ÅC Byggs åtaganden gentemot dig eller om vi är skyldiga att göra det till följd av rättslig skyldighet eller om vi har ditt medgivande.

Exempel när vi i vissa fall behöver dela med oss av dina personuppgifter till annan part:

– Underleverantörer som hjälper oss att bedriva vår verksamhet (såsom, men inte begränsat till; entreprenörer, transportbolag, materialleverantörer, bokföringsarbete, och drift av webbplatsen, hosting etc).

– Vid husköp överlämnar vi vissa av dina personuppgifter till det försäkringsbolag som bl.a. utfärdar en färdigställandeförsäkring där du blir förmånstagare.

– Kreditupplysningsföretag till vilka vi kan rapportera information om uteblivna betalningar, eller andra överträdelser som kan framgå vid kreditupplysning. Detta sker i så fall i den utsträckning det tillåts enligt lag.

Vi eftersträvar att aldrig dela mer personuppgifter än absolut nödvändigt med respektive partner.

Hur länge lagras dina uppgifter?

Vi sparar personuppgifter så länge det finns ett syfte för behandlingen.

Vid ett avtal sparar vi dina uppgifter i minst 10 år enligt bokföringslagen samt enligt konsumentköplagen i avseende för tex garantiärenden.

Hur skyddar vi dina uppgifter?

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter mot t.ex. förlust, manipulation eller obehörig åtkomst. Vi anpassar kontinuerligt våra säkerhetsåtgärder till den fortlöpande tekniska utvecklingen.

Du bestämmer själv över dina personuppgifter

Du har rätt att få information om vilka uppgifter vi har sparade om dig samt få eventuellt felaktiga uppgifter rättade eller begära att bli raderad. Med förbehåll för de begränsningar som följer av dataskyddslagstiftningen inom EES kan du kontakta oss om du vill tillämpa någon eller några av dina rättigheter kring personuppgiftshantering.

Ändringar i personuppgiftspolicyn

Denna personuppgiftspolicy uppdateras löpande med information om hur vi hanterar personuppgifter enligt GDPR. Den senaste versionen hittar du på www.naturligahus.se.

Personuppgiftsbiträde / tekniskt ansvarig

Denna webbplats driftas och underhålls av The Generation Webbyrå i Stockholm. Vid Förekomst av personuppgifter hanteras dessa tekniskt i företaget serverhallar med fysisk lokalisering i Stockholm. Webbplatsen patchas och underhålls dagligen i enligt med gängse webbstandard för att kontinuerligt hålla högsta möjliga säkerhetsnivå.

Om du har ytterligare frågor om ÅC Byggs lagring och hantering av information, vänligen kontakta oss:
ÅC Bygg AB (orgnr 556079-3084)
Hyvelgatan 14
74171 Knivsta
018-288040
info@acbygg.se

Personuppgiftsbiträde / tekniskt ansvarig

Denna webbplats driftas och underhålls av The Generation Webbyrå i Stockholm. Vid förekomst av personuppgifter hanteras dessa tekniskt i företagets serverhallar med fysisk lokalisering i Stockholm. Webbplatsen patchas och underhålls dagligen i enligt med gängse webbstandard för att kontinuerligt hålla högsta möjliga säkerhetsnivå.

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på ÅC Bygg AB, orgnr. 556079-3084 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.