miljo

Vi älskar ansvar och kontroll

Att bygga är ofta omfattande och ett krävande projekt. Med ÅC Bygg som leverantör kan ni känna er trygga hela vägen från start till mål. Vi har därför utvecklat en process där ni som kund kan slappna av och lita på att projektet blir som ni önskar, kostar enligt avtal och färdigställs i tid. Vi lämnar inget åt slumpen!

Vår process

Steg 1

Första steget är att ni mailar information om ert projekt.

- Kontaktuppgifter
- Byggort/adress
- Tidplan
- Budget
- Ritningar/skiss/behov/idé
eller
- Önskemål om. (stil, storlek, funktion osv.)

Steg 2

När vi mottagit information om ert projekt träffas vi för ett första möte. Vi presenterar vårt koncept och går igenom era tankar och önskemål samt diskuterar förutsättningar.
Utifrån detta tar vi sedan fram ett förslag på framtagning av beslutsunderlag som baseras på den information som finns.

Finns redan ritning går vi vidare till framtagning av anbud/offert.

Steg 3

Utifrån budget och önskemål som framkommit tar vi fram en idé/skiss på projektet anpassad efter er. När vi är överens om era önskemål går vi vidare till skarp offert/anbud.

Steg 4

Utifrån ritningar eller framtagna underlag tar vi fram en offert/anbud. Vi presenterar offerten och går igenom förutsättningarna tillsammans så att det tydligt framgår vad som ingår i leveransen.
Önskas tillägg, ändringar eller kompletteringar justeras detta enligt överenskommelse.

Steg 5

När underlag är framtaget och offert samt leveransplanen är genomgången tecknar ett entreprenadavtal samt en betalningsplan. Ett avtal med ÅC Bygg ger er en trygghet att vi tar ansvar för hela processen. Från byggstart till mål.

Steg 6

Byggtiden från byggstart till färdigställande är fastställt i entreprenadavtalet. Under byggnationen kommer ansvarig projektledare från oss leda byggnationen och styra den med fasthand tills allt är färdigställt och utan anmärkning.

Steg 7

Vi har löpande byggmöten tillsammans med er som beställare för att säkerställa att projektet blir enligt era förväntningar och inget lämnas åt slumpen. Löpande egenkontroller utförs av varje entreprenör under hela processen.

Steg 8

En oberoende besiktningsman genomför en slutbesiktning när beställaren önskar detta. 

Denne kontrollerar att byggnationen är utförd enligt gällande byggregler och i enlighet upprättade avtalet.

Steg 9

Vi går tillsammans igenom drift- och skötselpärmen där all information och skötselanvisningar om projektet finns samlat. Vi gratulerar er och välkomnar er att flytta in. Ett projekt som vi skapat tillsammans med er.

Entreprenader med insyn och kontroll

Vi föredrar och bygger de flesta av våra projekt med totalentreprenad. Det innebär att vi tar ansvar och styr hela projektet från byggstart till överlämning. Detta innebär också att ni endast har en kontaktperson som leder projektet från avtal till färdigställande. Förutom att leda entreprenaden och se till att tidplan hålls kommer även de ansvariga projektledarna se till att ni som kund har full insyn genom hela processen. På så sätt säkerställer vi att leveransen uppfyller era önskemål och förväntningar.

Engineer or architect meeting planning project working together and engineering tools on model building and blueprint in working site.
Engineer or architect meeting planning project working together and engineering tools on model building and blueprint in working site.

Tydlighet och transparens

Vi eftersträvar alltid tydlighet och transparens genom hela projektet. Därför är det viktigt för oss att säkerställa att ni har rätt förväntningar och fullt förstår vad som ingår och vad som inte ingår i entreprenaden. Dolda kostnader och obehagliga överraskningar är något vi vill undvika genom hela projektet. Därför fakturerar aldrig någonting som inte är överenskommet i avtal och kräver därav att eventuella ändringar och tillägg ska avtalas skriftligt. Slutligen vid tilläggsarbeten, ändringar av t.ex. materialval utgår vi från våra leverantörspriser med avtalat påslag.

Nöjd Kund

Viktigast av all är att ni ska känna er trygga även efter avslutad byggentreprenad. Därför täcker självklart vår entreprenadförsäkring skador som eventuellt skulle uppstå. 

Slutligen har ni fulla garantier enligt Allmänna bestämmelser.

Mature couple meeting financial advisor for investment
grön
Kontakta oss

Frågor eller funderingar? Hör av dig, vi har svaren!

Kontakta oss

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på ÅC Bygg AB, orgnr. 556079-3084 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.